OBOWIĄZEK

Spis głównych zasad praktycznego postępowania przestrzeganych przez tych, którzy przyjęli Prawo Thelemy.

Czyń swoja wolę będzie całym Prawem. (AL I:40)

Nie ma prawa ponad, Czyń swoją wolę. (AL III:60)

I tak dla wszystkich, nie masz żadnego prawa, prócz czyń swoją wolę. Czyń tak, a nikt inny nie powie nie. Gdyż czysta wola, niezaspokojona celem, wyzwolona z żądzy rezultatu jest w pełni doskonała. (AL I:42-44)

Miłość jest prawem, miłość podług woli. (AL I:57)

Każdy mężczyzna i każda kobieta jest gwiazdą. (AL I:3)

 

Twoje obowiązki wobec samego siebie

1. Odkryj siebie w centrum własnego Wszechświata.

Jam jest płomieniem który płonie w sercu każdego człowieka i w jądrze każdej gwiazdy. (AL II:6)

2. Zgłębiaj naturę i moce swej własnej istoty.

Obejmuje to wszystko to, co jest, lub może być twoje: i powinieneś przyjąć to wszystko dokładnie takim jakim jest, jako jeden z czynników, który tworzy twoją Prawdziwą Jaźń. W ten sposób, ta Prawdziwa Jaźń, zawiera ostatecznie wszystkie rzeczy: jej odkrycie jest inicjacją (wewnętrzną podróżą).

Ze względu na to, Se jej naturą jest nieustanny ruch, nie powinno się jej pojmować jako coś statycznego, lecz dynamicznego, nie jako rzeczownik, lecz czasownik.

3. Rozwiń we właściwej harmonii i proporcjach każdą posiadaną przez siebie
zdolność.

Mądrość mówi: bądź silny! (AL II:70)

Lecz prześcigaj się! prześcigaj! (AL II:71)

Bądź silny, o człowieku! pożądaj, raduj się wszystkimi rzeczami zmysłów i uniesienia: nie bój się że jakikolwiek Bóg wyprze się ciebie za to. (AL II:22)

4. Kontempluj nad własną naturą.

Rozważ każdy jej element zarówno oddzielnie jak i w powiązaniu z całą resztą, aby dokładnie ocenić faktyczny cel całości swego istnienia.

5. Odkryj formułę tego celu, lub „Prawdziwej Woli”, wyrażając ją tak prosto jak to tylko możliwe.

Spróbuj też jasno zrozumieć w jaki sposób najlepiej manipulować energiami, które kontrolujesz, aby dzięki nim osiągnąć pożądane rezultaty w relacjach z tymi częściami Wszechświata, których jeszcze nie kontrolujesz.

6. Poszerz władzę swej świadomości oraz jej kontrolę nad wszystkimi obcymi
siłami tak dalece jak to tylko możliwe.

Uczyń to poprzez coraz silniejsze i bardziej umiejętne wykorzystanie swych zdolności ku doskonalszej, klarowniejszej, pełniejszej, oraz bardziej dokładnej percepcji, lepszemu zrozumieniu i mądrzejszemu zarządzaniu zewnętrznym Wszechświatem.

7. Nigdy nie pozwól by myśl lub wola jakiejś innej Istoty przeszkadzała twojej własnej.

Bądź nieustannie czujny, by stawić opór, z niepohamowanym zapałem i gwałtownością nienasyconej pasji, wszelkiej próbie jakiejkolwiek Istoty, która zechciałaby wpłynąć na ciebie inaczej aniżeli przez wniesienie nowych faktów do twego doświadczenia Wszechświata, czy też przez wspomaganie cię w osiągnięciu wyższej syntezy Prawdy za pomocą namiętnego połączenia.

8. Nie tłum ani nie ograniczaj żadnego prawdziwego instynktu swej natury, lecz poświęć wszystko doskonałej służbie swej Prawdziwej Woli.

Bądźcie przeto powabni (AL I:51)

Słowem Grzechu jest Ograniczenie. O mężczyzno! Nie odmawiaj żonie, jeśli ona pragnie! O kochanku, jeśli taka twa wola, odejdź! Nie ma takich więzów, które by mogły zjednoczyć podzielonych, prócz miłości: wszystko inne jest przekleństwem. Przeklęte! Przeklęte niechaj będzie przez eony! Piekło. (AL I:41)

I tak dla wszystkich; nie masz żadnego prawa, prócz czyń swoją wolę. Czyń tak, a nikt inny nie powie nie. Gdyż czysta wola, niezaspokojona celem, wyzwolona z żądzy rezultatu jest w pełni doskonała. (AL I:42-44)

Winniście zgromadzić dobra, kobiety i przyprawy; winniście przywdziać drogocenne klejnoty; winniście prześcigać narody ziemi we wspaniałości i dumie; lecz zawsze w miłości do mnie, tak też dojdziecie do mej radości. (AL I:61)

9. Raduj się!

Pamiętajcie wszyscy, że egzystencja jest czystą radością; że wszystkie smutki są niczym cienie; odchodzą i już ich nie ma; lecz jest to, co pozostaje. (AL II:9)

Lecz ty, o mój ludzie, powstań i przebudź się! Niechaj rytuały będą właściwie wykonane, z radością i pięknem! Święto na cześć ognia i święto na cześć wody; święto na cześć życia i większe święto na cześć śmierci! Każdego dnia święto w waszych sercach, w radości mego uniesienia. Każdej nocy święto na cześć Nu, i przyjemność najwyższej rozkoszy. Zawsze! święto! radujcie się! nie ma czego się lękać w zaświatach. Jest rozkład i wieczysta ekstaza w pocałunkach Nu. (AL II:34-35, 41-44)

Raduj się teraz! przybądź w rozkoszy naszej i wspaniałości! Przybądź w namiętności naszego spokoju i pisz słodkie dla Królów słowa! (AL II:64)

Drżyj radością życia i śmierci! Ach! twa śmierć będzie wspaniała: kto ją ujrzy rad będzie. Twa śmierć będzie pieczęcią obietnicy naszej wiekuistej miłości. Przybądź! Wznieś swe serce i raduj się! (II, 66)

Czyż miałby Bóg mieszkać w psie? Nie! lecz ci najwyżsi są spośród nas. Oni się będą radować, nasi wybrańcy: nie jest z nas ten kto się smuci. Piękni i silni, radośnie skaczący i rozkosznie ospali, potężni i pełni żaru, oni są spośród nas. (AL II:19-20)

 

Twoje obowiązki wobec innych mężczyzn i kobiet

1. Miłość jest prawem, miłość podług woli. (AL I:57)

Zjednocz się mocno z każdą inną formą świadomości, niszcząc tym samym poczucie oddzielenia od Całości. W ten sposób, tworząc nową podstawę we Wszechświecie, z której będziesz mógł ją ocenić.

2. Jako bracia walczcie! (AL III:59)

Jeśli Królem by był, nie mógłbyś go zranić. (II, 59)

Aby wyciągnąć najistotniejsze różnice pomiędzy dwoma punktami widzenia przydatna jest ocena ich pozycji względem całości. Walka pobudza męską oraz twórczą energię i, podobnie jak miłość, która jest jej pewną formą, pobudza umysł do orgazmu, który umożliwia mu przekroczenie swej racjonalnej tępoty.

3. Stroń od wszelkich konfliktów z innymi wolami.

Wystrzegajcie się walczyć przeciwko sobie, Król przeciw Królowi! (AL II:24)

(Miłość i walka, o których była wcześniej mowa, są rodzajem sportu, gdzie przeciwnicy szanują się nawzajem i uczą się od siebie, ale jednocześnie nigdy nie występują przeciwko sobie poza toczącą się grą.)

Gdy pragniesz dominować lub wpływać na kogoś innego, wówczas próbujesz go zniekształcić lub zniszczyć, a przecież jest on niezbędną częścią twojego własnego Wszechświata, to znaczy, twojej jaźni.

4. Jeśli taka jest twoja wola, oświecaj innych, kiedy zajdzie taka potrzeba. Należy tak czynić tylko wtedy - pamiętając jednocześnie o głębokim szacunku względem drugiej osoby -  kiedy dana jednostka cierpi z braku zrozumienia samego siebie, a przede wszystkim, gdy wyraźnie prosi nas o pomoc, bowiem jej niewiedza może przeszkodzić innym w dostrzeżeniu czyjejś doskonałości. (Ponadto, jej niewiedza może posłużyć jako ostrzeżenie, lub wzbudzić twoje zainteresowanie.) Możemy również tak czynić, kiedy jej ignorancja doprowadza ją do konfliktu z naszą wolą. Wszelkie takie konflikty są w każdym razie niebezpieczne i wymagają sporych umiejętności oraz dobrego osądu, popartych doświadczeniem. Kiedy staramy się na kogoś wpłynąć, pozostawiamy własną cytadelę bez straży, a wówczas łatwo o utratę swojej własnej pozycji.

5. Czcij wszystko!

Każdy mężczyzna i każda kobieta jest gwiazdą. (AL I:3)

Odrzucona niechaj będzie litość: przeklęty ten kto się lituje! (III, 18)

Nie mamy niczego wspólnego z wyrzutkami i nieprzystosowanymi: niechaj skonają w swej nędzy. Jako że oni nic nie czują. Litość jest hańbą królów: rozdepczcie marnych i słabych: oto jest prawo silnych: oto jest nasze prawo i radość świata. Nie myśl, o królu, o tym kłamstwie: Że Musisz Umrzeć: zaprawdę nie umrzesz, lecz żyć będziesz. Niechaj teraz to będzie zrozumiane: Jeśli rozpadnie się ciało Króla, pozostanie on w czystej ekstazie na zawsze. Nuit! Hadit! Ra-Hoor-Khuit! Słońce, Siła i Wzrok, Światło; one są dla sług Gwiazdy i Węża. (AL II:21)

Każda istota jest, tak samo jak ty, jedynym centrum Wszechświata, który w żaden sposób nie jest identyczny, ani nawet przystający do twego. Bezosobowy Wszechświat „Natury” jest zaledwie abstrakcją, w przybliżeniu prawdziwą, czynników, które dla wygody uznajemy za wspólne. Dlatego też inne Wszechświaty pozostają tobie nieznane i niedostępne, jednakże pobudzają one w twoim Wszechświecie nurty energii, które determinują po części twoje reakcje. Traktuj zatem mężczyzn i kobiety z bezwzględnym szacunkiem odpowiednio do nienaruszalnych standardów oceny, weryfikuj swe własne obserwacje poprzez porównania z podobnymi osądami innych. A studiując metody, które określają ich niepowodzenie bądź sukces, nabywaj mądrość i umiejętność, które pozwolą ci rozstrzygać własne problemy.

 

Twoje obowiązki wobec ludzkości

1. Ustanawiaj Prawo Thelemy jako wyłączną podstawę zachowań.

Ogólny dobrobyt ludzkiej rasy jest z wielu powodów niezbędny dla twego własnego dobrobytu i zależy on przede wszystkim, tak samo jak i twój, od inteligentnego i mądrego przestrzegania Prawa Thelemy. W związku z tym powinno być dla ciebie ważne, by każda jednostka przyjęła szczerze to Prawo i ściśle z nim postępował. Możesz uznać ustanawianie Prawa Thelemy jako istotny element swej Prawdziwej Woli, skoro, niezależnie od natury tej Woli, oczywistym warunkiem jej wyrażania jest wolność od zewnętrznych zakłóceń. Rządy częstokroć wykazują się godną pożałowania głupotą, jakkolwiek tworzący je ludzie lub ci którymi kierują, mogą być całkiem inteligentni.

A zatem, na każdym mężczyźnie i kobiecie spoczywa obowiązek, by powziąć właściwe kroki, które spowodują zmianę wszystkich istniejących praw w oparciu o Prawo Thelemy. To Prawo będące Prawem Wolności, musi zapewnić wystarczającą wolność każdej jednostce, powstrzymując aroganckie założenia, że jakikolwiek pozytywny ideał jest godny obowiązywania.

2. Słowem Grzechu jest Ograniczenie. (AL I:41)

Zasadniczą cechą przestępstwa jest to, że ogranicza ono wolność pokrzywdzonej jednostki. (A zatem, morderstwo ogranicza jej prawo do życia; rabunek jej prawo do cieszenia się owocami swej pracy; wybijanie monet, jej prawo do zagwarantowania przez państwo bezpiecznego prowadzenia handlu wymiennego itd.) W takim razie wspólnym obowiązkiem jest zapobieganie przestępstwom poprzez izolowanie przestępców, oraz przez grożenie odwetem.

Oprócz tego, należy uświadomić przestępcy, że jego czyny, po przeanalizowaniu, stoją w sprzeczności z jego własną Prawdziwą Wolą (Najlepszym sposobem, by to osiągnąć, jest pozbawienie przestępcy tych samych praw, którym się sprzeniewierzył. A więc, można go wyjąć spod prawa, a co za tym idzie, będzie nieustannie bał się o bezpieczeństwo swego majątku, który nie będzie już dłużej chroniony przez państwo.)

Zasada jest całkiem prosta. Ten, kto naruszył jakieś prawo oznajmia magicznie, że takowe nie istnieje. A zatem, przestaje ono już dłużej dla niego istnieć.

Przestępstwo, będąc bezpośrednim duchowym pogwałceniem Prawa Thelemy, nie powinno być tolerowane przez społeczeństwo. Natomiast ci, którzy mają ku niemu jakieś zapędy, powinni zostać umieszczeni w specjalnie do tego przygotowanych osadach, w których sami stanowiliby prawo. W ten sposób, nauczyliby się, dzięki zaistniałej sytuacji, przestrzegać ustalonych i narzuconych przez siebie samych zasad sprawiedliwości.

Wszystkie sztuczne przestępstwa powinny zostać zniesione. Kiedy znikną owe dziwaczne restrykcje, wówczas większa wolność jednostki nauczy ją w jaki sposób uniknąć czynów, które w rzeczywistości ograniczają jej naturalne prawa. W ten sposób w istocie ograniczy to przestępstwa.

Wymierzanie Prawa powinno zostać sprowadzone do najprostszej postaci przez wyszkolenie prawych oraz rozważnych ludzi, których wolą jest pełnienie tej funkcji w społeczeństwie, w celu rozstrzygania wszelkich skarg na podstawie streszczonych tu zasad Prawa Thelemy oraz zasądzanie o winie opierając się na faktycznym ograniczeniu spowodowanym przez przestępstwo.

Ostatecznym celem jest zatem odbudowa sumienia w oparciu o prawdziwe naukowe zasady, które stoją na straży ludzkich zachowań, ich kontroli, oraz ręczą za ich władców.

 

Twoje obowiązki wobec wszystkich innych istot i rzeczy

Stosuj Prawo Thelemy do wszystkich problemów adaptacji, nabywania oraz rozwoju. Pogwałceniem Prawa Thelemy jest nadużywanie naturalnych cech jakiegokolwiek zwierzęcia bądź przedmiotu przez pozbawianie go jego właściwych funkcji, które określone zostały przez jego historię i strukturę. A
zatem, zmuszanie dzieci by podejmowały się prac umysłowych lub fizycznych, do których nie są przystosowane, jest zbrodnią przeciwko naturze. Podobnie rzecz ma się z budowaniem domów z kiepskich materiałów, fałszowaniem żywności, niszczeniem lasów itp.

Prawo Thelemy należy stosować bezwzględnie, by rozstrzygać każdą pojawiającą się wątpliwość. Jedynym kryterium używania jakiejś rzeczy powinno być jej wrodzone przeznaczenie.

Czasami może dochodzić do takich sytuacji, że pomiędzy naszymi interesami będą często pojawiały się konflikty, zarówno pozorne jaki i prawdziwe. Takie sytuacje należy rozstrzygać na podstawie ogólnych wartości spierających się stron w odniesieniu do Natury. W ten sposób, drzewo ma prawo do życia, lecz człowiek, będący czymś więcej niż drzewem, może je ściąć na opał lub schronienie, jeśli tylko powstanie taka potrzeba. Mimo to, niechaj zapamięta, że Prawo nigdy nie zapomina naruszonych zasad i potrafi się zemścić. Przyjrzyjmy się chociażby swawolnym wyrębom lasów, które doprowadzają do niszczenia klimatu bądź gleby, albo importowi królików jako rodzaj taniego pożywienia, którego zapasy powodują plagę.

Zauważ, że naruszenie Prawa Thelemy doprowadza do coraz to większej
kumulacji problemów. I tak na przykład, migracja ludności wiejskiej do miast,
którą częstokroć namawia się by porzuciła swe naturalne ideały, spowodowała nie tylko, że wieś straciła swe walory dla potencjalnego rolnika, ale także zepsuła miasto. Owe błędy posuwają się naprzód w sposób geometryczny, aż w końcu ich naprawienie będzie omal niemożliwe, a cała struktura społeczna pogrąży się w ruinie.

Mądre działanie oparte na obserwacji i doświadczaniu Prawa Thelemy to działanie w świadomej harmonii z Ewolucją. Właściwe i wręcz konieczne są eksperymenty, których celem jest tworzenie, a które obejmują zmiany względem istniejących już typów. Ich wartość będzie można ocenić po owocach jakie wydadzą oraz harmonii, która zgodnie z naturą winna zmierzać ku doskonałości.

Miłość jest prawem, miłość podług woli.
 

strona główna